Mobilisointi

Hoidettaessa mobilisoinnilla yleensä tarkoitetaan kahden luun niveltymän passiivista liikuttamista. Mobilisoinnissa tehdään niveleen, sen rakenne ja toiminta huomioiden, liukuvaa tai vetävää liikettä. Liikkeen pituus ja nopeus riippuu hoidettavan nivelen tilasta. Suoritustekniikat nivelen mobilisoinnissa ja manipuloinnissa ovat samat. Erona on, että manipuloinnissa tehdään nivelen loppujouston ylittävä nopea ja lyhyt impulssi, mitä mobilisoinnissa ei tehdä. Kuitenkin aina nivelen mobilisoinnin tavoitteena on vähentää kipua, parantaa liikelaajuutta ja palauttaa sen normaali toiminta. Nivelen liu’uttamisen ja traktion lisäksi mobilisointi voi olla enemmän niveleen vaikuttavien kudosten käsittelyä liikettä hyödyntäen.

Milloin mobilisoidaan?

Kuten edellä mainitsin, mobilisoinnissa tehtävän liu’un pituus ja passiivisen liikkeen voima valitaan aina tarkan nivelen biomekaanisen tutkimisen perusteella. Kun mobilisointia käytetään parantamaan nivelen liikettä ja se tuleekin tarpeelliseksi tilanteissa joissa nivelen liike on muuttunu huonommaksi normaalista liikkeestä. Kun tällaisessa tilanteessa myös nivelen passiivinen “lopputunne” on nivelen toimintaan viittaava, on nivelen mobilisoinnista hyötyä. Liikerata voi olla muuttunut myös muista syistä ja silloin käytetään joko kudoksiin kohdistuvaa mobilisointia tai muita tekniikoita palauttamaan täysi liikelaajuus niveleen. Mobilisointia voidaan käyttää myös kivun lieventämiseen.

Koulukunnasta riippuen, nivelen mobilisoinnissa käytettävistä tasoista puhutaan hieman eri nimillä. Tasot ja voimat ovat kuitenkin vastaavia ja ne jaetaan perinteisesti viiteen osioon. Käytetty taso riippuu hoidon tavoitteesta. Se myös tulee aina olla asiakkaan tilanteeseen sopiva. Lihaskireydet aiheuttavat niveliin liikehäiriöitä ja nivelen liikehäiriöt aiheuttavat taas ympärillensä lihaskireyksiä. Onkin tärkeää selvittää mistä kaikki on alkanut ja mitä kautta hoitaminen tulisi aloittaa. 

Mobilisoinnin eri tasot

Taso 1 (Grade I)

Suoritetaan nivelen lepoasennossa tai sen lähellä lyhyen laajuuden liikettä. Liike aina nivelen vapaalla liikealueella.

Taso 2 (Grade II)

Sama kuin taso yksi, mutta laajuudeltaan liike isompaa. Kuitenkin vielä täysin nivelen vapaalla liikealueella. 1 ja 2 tasot valmistavat hyvin myös kehoa rentoutumaan seuraavien tasojen mobilisointia varten.

Taso 3 (Grade III)

Laajempaa liikettä, joka ulottuu liikelaajuuden loppuun asti. Tällä tasolla tehdään venytystä nivelkapseliin ja sen ympäröiviin kudoksiin.

Taso 4 (Grade IV)

Lyhyt liike nivelen liikelaajuuden lopussa, eli kohdassa johon tason 3 liike ulottuu. Tasoilla 3 ja 4 “lukitaan” hoitajan toimesta nivelen toisen puolen luu mobilisoinnin ajaksi.

Taso 5 (Grade V)

Lyhyt korkean voiman impulssi liikelaajuuden lopussa. Kutsutaan myös nivelen manipuloinniksi.

Lannerangan tason 3 ja 4 fasettinivelien liu’utusta kiertomobilisoinnilla. Puolessa välin videota myös yhdistetty MET-venytys tehostamaan mobilisointia.

Lisähuomiot mobilisoinnista

Tasoja 1 ja 2 voidaan käytetään yleisesti kivun lievitykseen ja lihasten rentouttamiseen. Tasoja 3 ja 4 nivelen liikelaajuuden parantamiseen kun nivelen loppujoustossa tuntuu tähän tyypillistä rajoitusta. Tason 5 mobilisoinnilla pyritään nopeaan nivelen toiminnan normalisoimiseen. Tutkimuksissa kuitenkaan ei ole huomattu pidemmällä aika välillä eroa manipuloinnilla verrattuna mobilisointiin. Tähän lisättynä, että varsinkin kaularangan kierto-manipulointiin liittyy vakaviakin riskejä, on varsinkin tällaiset alueet paljon järkevämpää yleisesti mobilisoida. Käytettävä tekniikka valitaan tietysti aina tapauskohtaisesti ja oikeiden hoitomuotojen löytäminen vaatii hoitajalta hyvää ja laajaa osaamista.