Venytykset osana hoitoa

Venytykset ovat osana jokaista hoitoa. Venytysten määrä ja suoritustapa vaihtelee asiakkaan tarpeen ja tilanteen mukaan. Hoidon aikana tehtävät venytykset voivat olla joko passiivisia (jolloin minä vien lihaksen venytykseen), aktiivisia (jolloin asiakas itse vie lihaksen venytykseen) tai MET-venytyksiä (jolloin käytetään lihaksen jännittämistä avuksi venytyksessä). Suurilta osin hoidon aikana venytykset ovat passiivisia tai MET-venytyksiä. Näillä vaikutetaan paljon myös trigger-pisteisiin, lihaskalvoihin ja ne ovat myös osa nivelten mobilisointia. Aktiiviset venytykset ovat yleisesti kotona tehtäviä ja niitä ohjaan asiakkaille heidän tarpeiden ja tilanteen mukaan. Sivuiltani löytyy myös venyttelyopas, josta löydät helposti omaksuttavat videot ja suoritustavat koko kehon venyttelyyn.

MET-venytykset (lihasenergiatekniikka)

Met-venytykset, eli lihasenergiatekniikkat, ovat venytyksiä joissa hyödynnetään asiakkaan tekemää aktiivista lihasjännitystä. Jännitystä seuraa rentoutumisvaihe, jolloin lihas rentoutuu normaalia paremmin ja sen lihassäikeet venyvät helpommin. Jännityksen seurauksena myös lihaksen vastavaikuttaja rentoutuu. Nämä vaikutukset perustuvat hermostollisiin mekanismeihin. Asiakkaan näkökulmasta suoritusmekanismi on melko yksinkertainen. Hoitaja vie hoidettavan lihaksen venytykseen, kohtaan jossa hän tuntee vasteen lihaksessa. Tämän jälkeen lihasta jännitetään vastusta vastaan asiakkaan toimesta pienellä voimalla n. 7 sekunnin ajan. Kontraktion jälkeen lihas päästetään rennoksi ja viedään hoitajan toimesta vapautuneen liikelaajuuden yli kohtaan jossa tuntuu taas vaste. Tämä jännitys-rentoutus toistetaan muutama kerta, tai kunnes sillä ei enää saada lisää liikelaajuutta niveleen. 

Lihasenergiatekniikan yhteydessä käytän useasti myös asiakkaan tekemää syvää sisään hengitystä apuna jännityksessä ja uloshengitystä apuna rentoutumaan. Tämä tehostaa hyvin venytyksen vaikutusta. Tietyillä alueilla (kuten pallean) voidaan myös venytyksen aikana pyrkiä hengittämään kosketukseen, tai muulla tavoin tehostaa liikettä. Lihasenergiatekniikan käyttötarkoituksia ovat muun muassa nivelten toimintahäiriöiden normalisointi, hypertoninen (jännittynyt) lihas, kivunlievitys, heikkojen lihasten aktivointi.